Address: Tầng 2, R3 – L2, SO 12- 15, Khu đô thị Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 0936 315 655

Hotline: 0936 315 655

Email: info@newhousing.vn