Rà soát, quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các vấn đề liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất luôn được nhiều người quan tâm đặc biệt của người dân cũng như các nhà đầu tư bất động sản. Chính vì thế mới đây Chính phủ đã yêu cầu về việc rà soát, quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mới đây, xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi bổ sung quy định ghi tên người sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình tại Thông tư 33/2017/TT – BTNMT, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát, quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đúng theo thẩm quyền cũng như đúng với quy định của pháp luật về vấn đề đất đai.

Đặc biệt Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng lưu ý Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan cần phải tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện các giao dịch, bảo đảm không phát sinh thủ tục hành chính cũng như không phát sinh tiêu cực trong việc tổ chức thực hiện.

Trước đây, pháp luật nước ta về đất đai hướng dẫn ghi đại diện của hộ gia đình sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quá trình thực hiện các giao dịch về quyền của người sử dụng đất, việc ghi tên hộ gia đình trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như trên đã bộc lộ không ít tồn tại, hạn chế.

Ví dụ như Nhà nước còn gặp khó khăn khi thực hiện việc bảo hộ quyền sử dụng đất hợp pháp của các thành viên hộ gia đình sử dụng đất trong trường hợp  xảy ra rủi ro trong quá trình thực hiện giao dịch dân sự, do quyền sử dụng đất của mỗi thành viên trong hộ gia đình không được xác lập cụ thể.

Đó còn là việc phát sinh mâu thuẫn hay tranh chấp về quyền sử dụng đất giữa những thành viên trong hộ gia đình khi thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất trong khi vấn đề giải quyết các mâu thuẫn hay tranh chấp lại gặp rất nhiều khó khăn, do vấn đề thiếu cơ sở pháp lý và thời gian giải quyết thường kéo dài.